Toplotne pumpe Sabac

Toplotne pumpe su jedan od najčistijih i ekoloških načina grejanja ili hlađenja prostora.

Izrada projekta, instalacije i ugradnja toplotnih pumpi

 Instalacija sistema centralnog grejanja ili hlađenja pomoću tomplotnih pumpi je sve češće rešenje koje se primenjuje u gradskim sredinama. Bilo da se radi o kućama sa dvorištem gde se instalira sistem voda-voda ili zemlja-voda, ili manje efikasana sistem vazduh-voda za pojedinačne stambenejedinice u zgradama.

 Uz značajne uštede, posmatrano dugoročno, moguće je koristiti obnovljive izvore energije, u ovom slučaju energiju vode i vazduha iz neposredne okoline, uz izbor adekvatne toplotne pumpe.

 Toplotna pumpa je stara tehnologija primenjena na nov način. Funkcioniše kao obrnuti frižide, oduzimajući toplotu iz okoline i predajući je u sistem grejanja uz višu temperaturu. Za rad su joj potrebne male količine električne energije. Izuzetno je ekološki vid grejanja, bez emisije CO2, i veoma štedljiv. Uz grejanje i hlađenje, toplotne pumpe se koriste i za grejanje sanitarne vode.


Kontaktirajte nas!BOSCH TOPLOTNE PUMPE - PONUDA


Toplotna pumpa - kretanje energije

Iako predstavljaju vrhunsku tehnologiju, toplotne pumpe funkcionišu po principu frižidera: izvlačenje toplote iz hrane u frićideru i oslobađanje toplote preko rebara sa zadnje strane frižidera u prostor. Toplotna pumpa vrši obrnut proces: uzima toplotu iz okolnog vazduha i predaje je u obliku toplote zagrevanjem vode u sistemu grejanja. Ova tehnologija podrazumeva i primenu jednog od osnovnih zakona fizike: gasovi se zagrevaju kada su komprimovani, a hlade se kada se šire.


Formula uštede energije: 17% električne energije + 83% energije iz vazduha = 100% toplote

Toplotne pumpe su visokoefikasni uređaji za uštedu energije. U najboljim okolnostima dovoljno je samo 17% električne energije da bi se dobilo 100% grejanja, dok 83% energije dolazi iz vazduha. Ovi parametri se odnose na toplotne pumpe Bosch Compress 6000 AV snage 7 na +7°C spoljašnje temperature i 35°C temperature vode). Zbog povećanja efikasnosti, pumpa koristi i toplotu koju emituju električne komponente koje se nalaze u njoj, pored toplote uzete iz vazduha. Bosch toplotne pumpe mogu da obezbede ukupnu toplotu na ekonomičan i ekološki način, čak i na temperaturama nižim od –20 °C.


Bosch automatsko grejanje i hlađenje

Bosch toplotne pumpe su konstruisane tako da imaju mogućnost podešavanja automatskog grejanja istovremeno preko sistema podnog grejanja i konvektora sa ventilatorom (fan coils), u slučaju kada su u istom objektu instalirana oba sistema. Ukoliko je potrebno, Bosch toplotne pumpe se mogu kombinovati sa gasnim kotlom ili sa drugim izvorima obnovljive energije (solarni paneli ili biomasa).


BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 CS7001IAW 17 OR-T, SJ


Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna, trofazna.
Visoka energetska efikasnost COP=5,1.
Modulacija kompresora pomoću invertera.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +7°C, a pri temperaturi polaznog voda od +35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW.
Na hlađenju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +35°C, a pri temperaturi polaznog voda od +7°C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW.

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 CS7001IAW 17 OR-T, SJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 CS7001IAW 13 OR-T, SJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 CS7001IAW 13 OR-T, SJ


Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.
Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna, trofazna.
Visoka energetska efikasnost COP=5,1.
Modulacija kompresora pomoću invertera.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +7°C, a pri temperaturi polaznog voda od +35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW.
Na hlađenju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +35°C, a pri temperaturi polaznog voda od +7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW.


BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWE 5-9, UJ


ELECTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim "back up" elektro-grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja.
HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga.
Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWE 5-9, UJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWE 13-17, UJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWE 13-17, UJ


ELECTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim "back up" elektro-grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja.
HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga.
Kompatabilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.


BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWES 8-15, UJ


ELECTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim "back up" elektro-grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja.
HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga.

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 6000 AWES 8-15, UJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 11T, SJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 11T, SJ


Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.
Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha, trofazna.
Visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera.
Ugradjena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module.
Ugradjen izmenjivač FREON-VODA, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze uz toplotnu pumpu i sastavni su deo isporuke.
Na grejanju, pri spoljašnjoj tempemperaturi vazduha od +7°C, a pri temperaturi polaznog voda od +35°C, maksimalna izlazna snaga 14,5 kW.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od -7°C, a pri temperaturi polaznog voda od +35°C, maksimalna izlazna snaga 10 kW.
Na hlađenju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +35°C, a pri temperaturi polaznog voda od +7 °C, maksimalna izlazna snaga 10 kW.
Spoljna jedinica:
Freonska veza 5/8 “- 3/8”
Radna spoljašnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C
Radna spoljašnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C
Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C
Dimenzije (V x D x H): 1380cm x 330cm x 950cm
Težina: 96kg


BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 13T, SJ


Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.
Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha, trofazna.
Visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera.
Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module.
Ugradjen izmenjivač FREON-VODA, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze uz toplotnu pumpu i sastavni su deo isporuke.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +7°C, a pri temperaturi polaznog voda od +35°C, maksimalna izlazna snaga 15,9 kW.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od -7°C, a pri temperaturi polaznog voda +35°C, maksimalna izlazna snaga 11 kW.
Na hlađenju, pri spoljašnjoj temperaturi vazduha od +35°C, a pri temperaturi polaznog voda +7 °C, maksimalna izlazna snaga 12 kW.
Spoljna jedinica:
Freonska veza 5/8 “- 3/8”
Radna spoljašnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C
Radna spoljašnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C
Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C
Dimenzije (V x D x H): 1380 x 330 x 950
Težina: 96kg

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 13T, SJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 15T, SJ

BOSCH TOPLOTNA PUMPA COMPRESS 3000 ODU SPLIT 15T, SJ


Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode.
Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tiha, trofazna.
Visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera.
Ugrađena automatika HPC400 za vodjenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module.
Ugrađen izmenjivač FREON-VODA, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze uz toplotnu pumpu i sastavni su deo isporuke.
Na grejanju, pri spoljašnjoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,9 kW
Na grejanju, pri spoljašnjoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW
Na hlađenju, pri spoljašnjoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW
Spoljna jedinica:
Freonska veza 5/8 “- 3/8”
Radna spoljašnja temperatura pri grejanju -20°C do +35°C
Radna spoljašnja temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C
Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C
Dimenzije (V x D x H): 1380 x 330 x 950
Težina: 96kg