Toplotne pumpe Sabac

Toplotne pumpe su jedan od najčistijih i ekoloških načina grejanja ili hlađenja prostora.

Izrada projekta, instalacije i ugradnja toplotnih pumpi

 Instalacija sistema centralnog grejanja ili hlađenja pomoću tomplotnih pumpi je sve češće rešenje koje se primenjuje u gradskim sredinama. Bilo da se radi o kućama sa dvorištem gde se instalira sistem voda-voda ili zemlja-voda, ili manje efikasana sistem vazduh-voda za pojedinačne stambenejedinice u zgradama.

 Uz značajne uštede, posmatrano dugoročno, moguće je koristiti obnovljive izvore energije, u ovom slučaju energiju vode i vazduha iz neposredne okoline, uz izbor adekvatne toplotne pumpe.

 Toplotna pumpa je stara tehnologija primenjena na nov način. Funkcioniše kao obrnuti frižide, oduzimajući toplotu iz okoline i predajući je u sistem grejanja uz višu temperaturu. Za rad su joj potrebne male količine električne energije. Izuzetno je ekološki vid grejanja, bez emisije CO2, i veoma štedljiv. Uz grejanje i hlađenje, toplotne pumpe se koriste i za grejanje sanitarne vode.


Kontaktirajte nas!