Solarni paneli montaza Sabac

Montaža solarnih kolektora / panela i instalacija centralnog grejanja na kući u izgradnji.

Postavljanje solarnih kolektora / panela

 Uspešno instaliramo sisteme dogrevanja prostora i sanitarne vode pomoću solarnih kolektora, odnosno panela.

 Uz značajne uštede, posmatrano dugoročno, moguće je koristiti obnovljive izvore energije, u ovom slučaju sunčevu energiju, uz izbor adekvatnog solarnog sistema.

 Solarni sistem grejanja se satoji od kolektora sunčeve energije (jednog ili više), rezervoara za akumulaciju energije (bojlera), sistema cevi sa ventilima, ekspanzione posude, cirkulacione pumpe, kontrolne centrale, izolacije, i slavina.

 Srbija godišnje ima 2200 sunčanih sati godišnje gde je moguće dobiti između 600 i 1000 W/m2 (oblačni dani 100-300W/m2). Kako je trend da cena energije raste zbog povećanja potrošnje i potrošnje konvencionalnih goriva (ugalj, gas, nafta), dugoročno gledano, ugradnja solarnog sistema je sve više opravdana.


Kontaktirajte nas!